up
FB

Historia

Na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem dóbr brzeskich został Franciszek Witalis hr. Żeleński z Żelanki herbu Ciołek. Jegomość ów mógł się poszczycić licznymi tytułami: był szambelanem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego, starostą umyskim, podskarbim krakowskim, starostą bieckim, posłem kilku kadencji sejmu (w tym także Sejmu Czteroletniego), dziedzicem Brzezia, właścicielem Łętowic, Brzeska, Morska i Słotwiny. Jego potomek – Wit Stefan Artur hr. Żeleński – w latach czterdziestych XIX wieku rozbudował i zmodernizował słotwińskie gospodarstwo. Jak podaje „Kronika Miasta Brzeska” –  autorstwa Jana Burlikowskiego – w latach 1856-1861 została wybudowana kolej wiedeńsko-lwowska i stacja kolejowa Słotwina. Burlikowski pisze: Dodać należy, że obok stacji kolejowej wybudowano budynek. Rodzaj hotelu dla podróżnych przyjeżdżających z dalszych odległości do stacji kolejowej. Jak zapewne zdążyliście się domyślić, budynek ten stoi do dziś. Po wojnie został odkupiony przez Jana Zacharę, który w 1948 roku otworzył tutaj WYSZYNK PIWA I WÓDEK...

Zobacz więcej »
Copyrights 2023 F.H.U. Kryslex. Wszelkie prawa zastrzeżone