up
FB

Historia

Na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem dóbr brzeskich został Franciszek Witalis hrabia Żeleński z Żelanki herbu Ciołek. Jegomość ów mógł się poszczycić licznymi tytułami. Był szambelanem królewskim Stanisława Augusta Poniatowskiego, starostą umyskim, podskarbim krakowskim, starostą bieckim, posłem kilku kadencji sejmu (w tym także Sejmu Czteroletniego), dziedzicem Brzezia, właścicielem Łętowic, Brzeska, Morska i Słotwiny.

Wit Stefan Artur hrabia Żeleński w latach czterdziestych XIX wieku rozbudował i zmodernizował słotwińskie gospodarstwo. Jak podaje Kronika Miasta Brzeska autorstwa Jana Burlikowskiego - w latach 1856-1861 została wybudowana kolej wiedeńsko lwowska i stacja kolejowa Słotwina. Burikowski pisze „Dodać należy, że obok stacji kolejowej wybudowano budynek. Rodzaj hotelu dla podróżnych przyjeżdżających z dalszych odległości do stacji kolejowej”.

Jak zapewne zdążyliście się domyślić, budynek ten stoi do dziś. Po wojnie został odkupiony przez Jana Zacharę, który w 1948 roku otworzył tutaj WYSZYNK PIWA I WÓDEK. Nie nacieszył się nim jednak długo. Stalinizm w Polsce w latach 1948-1953 doprowadził do likwidacji wszelkiej działalności prywatnej. Jednakże tradycje rodzinne przetrwały. Po upadku komunizmu w 1998 roku syn Jana, Krzysztof otworzył Karczmę Rzym. Znajduje się ona na parterze wspomnianego wcześniej najstarszego brzeskiego hotelu. Smaczne obiady i wyśmienita pizza z prawdziwego kamiennego pieca zapewniły karczmie rzesze wiernych klientów. To dla Was postanowiliśmy odświeżyć wizerunek tego miejsca i stworzyć markę RZYM - RESTAURACJA I PIZZERIA.

Copyrights 2024 F.H.U. Kryslex. Wszelkie prawa zastrzeżone