up
FB

Polityka prywatności

Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies (ciasteczek) oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Zawsze mogą Państwo dokonać zmiany ustawień dla plików cookies w swojej przeglądarce. Osoba, która nie blokuje plików cookies, automatycznie zgadza się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. 

W serwisie zapisywane są do ciasteczka (cookies), jeżeli wypełniali Państwo formularz, ale w pewnym momencie zrezygnowali Państwo z dalszego jego wypełniania, by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail. 


Dane wysyłane z formularza kontaktowego

By skorzystać z formularza kontaktowego wymagane jest podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu. Dane wysyłane są bezpośrednio emailem na nasze konto pocztowe razem z wiadomością. Dane te wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celach kontaktowych. Nie udostępniamy ich żadnemu innemu podmiotowi.

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż od dnia 25 maja 2018 br. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), zgodnie z regulacjami Rozporządzenia niniejszym informujemy Państwa, iż

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Zachara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Zachara Firma Handlowo – Usługowa „Kryslex”, adres: ul. Kobierzyńska 93/23, 30 – 382 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6790124454, REGON 350030582  (dalej Administrator).
  2. Podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji przez Administratora umowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w następujących celach:
  • realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
  • wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
  • obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.
  1. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:
  • upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy, 
  • albo do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu Cywilnego.

Copyrights 2024 F.H.U. Kryslex. Wszelkie prawa zastrzeżone